Hoa Tulip tự may. Tay dệt túi vải tự làm. 14-2 Trang trí bằng hoa bất tử.

165.000 

Kích thước: Chiều dài khoảng 40cm, đường kính hoa khoảng 5-6cm

Màu sắc: Vàng

Phong cách: Lãng mạn

Số lượng: Bó 5, 7, 9 bông

Hoa Tulip tự may. Tay dệt túi vải tự làm. Trang trí bằng hoa bất tử.
Hoa Tulip tự may. Tay dệt túi vải tự làm. 14-2 Trang trí bằng hoa bất tử.

165.000